SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

101-104
B. Banas, K. Bereza
Incidence and mortality rates in malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts in Polish population: an analysis of population-based data (1999-2016)
Trendy zapadalności I umieralności na złośliwe nowotwory wątroby I wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych w Polsce: analiza danych populacyjnych (1999-2016)


105-111
M. Dolecki, C. Osuch, A. Łapiak, M. Matyja, A. Czerwińska, M. Rubinkiewicz
Porównanie wyników leczenia chorych przyjętych do planowej cholecystektomii z wynikami leczenia chorych z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego operowanych doraźnie
Comparision of the short term outcomes of patients with acute cholecystits versus elective cholecystectomy


112-117
M. Dawidowska, B. Czarkowska-Pączek
Rola wykwalifikowanego personelu medycznego w opiece położniczej – analiza na podstawie danych z 46 krajów świata
The role of qualified medical staff in obstetric care – analysis based on data from 46 countries around the world


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

118-121
I. Boniecka, A. Jeznach-Steinhagen, D. Szostak-Węgierek, A. Rymarz, S. Niemczyk
Ghrelin and its role in chronic kidney disease
Grelina i jej rola w przewlekłej chorobie nerek


122-127
B. Macura, P. Sura, M. Szczepanik
Rola otyłości w zaburzeniach płodności męskiej
Obesity effects in male fertility disorders


128-135
K. Leśniak, A. Lubas, S. Niemczyk
Krioglobulinemia
Cryoglobulinaemia


136-142
P. Kowalczyk, M. Majewska-Szczepanik, K. Marcińska, A. Strzępa, M. Szczepanik
Otyłość w wybranych chorobach alergicznych i autoimmunizacyjnych
Obesity in selected allergic and autoimmune diseases


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

143-145
P. Wiśniewski, M. Nalewajska, J. Przybyciński, L. Domański, K. Ciechanowski
Wysoka aktywność ck-MB u pacjenta z podejrzeniem rozsianego nowotworu prostaty – opis przypadku
High activity of CK-MB in a patient with suspected metastatic prostate cancer – case study


146-150
A. Wardęga-Adamczyk, J. Banach
Spojrzenie na psychoterapię w zaburzeniach dysocjacyjnych – opis przypadku
An outlook on psychotherapy in dissociative disorder – case report


VARIA

151-155
P. Kuzaka, B. Kuzaka, R. Sosnowski
Alfred obaliński (1843-1898) – pionier polskiej urologii.
Nota biograficzna