Zespół Redakcyjny Przegl±du Lekarskiego serdecznie dziękuje Recenzentom, którzy w 2016 roku, dzięki swojej wnikliwej ocenie, przyczynili się do poprawy warto¶ci merytorycznej publikowanych prac:


Doc. Adamczak Marcin
Doc. Balwicki Łukasz
Dr med. Banach Marta
Doc. Bartu¶ Stanisław
Prof. Bolanowski Marek
Prof. Chomyszyn-Gajewska Maria
Dr Chuchracki Marek
Dr med. Czarnywojtek Agata
Prof. Czarnobilska Ewa
Prof. Czupryna Antoni
Prof. Czyż Jarosław
Prof. Dembowska Elżbieta
Prof. Deptuła Andrzej
Dr Dyga Wojciech
Prof. Florek Ewa
Prof. Fyderek Krzysztof
Prof. G±sowski Jerzy
Doc. Glück Joanna
Dr stom. Golusińska-Kardach Ewelina
Dr Gomółka Ewa
Prof. Grosicki Sebastian
Dr med. Groszek Barbara
Doc. Gryglewska Barbara
Prof. Gryglewski Ryszard
Dr med. Hydzik Piotr
Prof. Idzior-Walu¶ Barbara
Prof. Janion Marianna
Prof. Jastrzębski Marek
Dr med. Jaworek Andrzej
Prof. Kaciński Marek
Doc. Karakuła-Juchnowicz Hanna
Prof. Karwan-Knychalska Zofia
Dr Kędzierska Jolanta
Prof. Klocek Marek
Prof. Kłys Małgorzata
Prof. Kolarzyk Emilia
Doc. Kopeć Jerzy
Doc. Korkosz Mariusz
Doc. Kostera-Pruszczyk Anna
Dr Kowalewicz-Kulbat Magdalena
Doc. Kra¶niak Andrzej
Doc. Kroczka Sławomir
Prof. Krygowska-Wajs Anna
Prof. Krzakowski Maciej
Doc. Krzanowska Katarzyna
Dr Kuciel Michał
Doc. Kus Krzysztof
Doc. Ku¶nierz-Cabala Beata
Prof. KuĽniewski Marek
Prof. Kwa¶niewska Anna
Prof. Lelakowski Jacek
Prof. Makara-Studzińska Helena
Prof. Malczewska-Malec Małgorzata
Prof. Małyszko Jolanta
Dr med. Marona Monika
Dr med. Mazur Marcel
Doc. Michalak Sławomir
Prof. Mielnik-Błaszczak Elżbieta
Prof. Międzobrodzki Jacek
Prof. Mojs Ewa
Doc. Motyka Marek
Doc. Musiałek Piotr
Doc. Myszkowska Dorota
Prof. My¶liwiec Michał
Mgr Napierała Marta
Doc. Nieszporek Teresa
Dr med. Obtułowicz Aleksander
Dr Olszewska Katarzyna
Prof. Pach Janusz
Dr Pastuszczak Maciej
Prof. Piekoszewski Wojciech
Dr Pieni±żek Iwona
Prof. Pilarska Ewa
Prof. Pityński Kazimierz
Prof. Podolec Piotr
Prof. Poniewierka Elżbieta
Dr med. Porębski Grzegorz
Prof. Ptak-Belowska Agata
Prof. Przewłocki Tadeusz
Doc. Przybylik-Mazurek Elwira
Prof. Przybyłowski Piotr
Dr med. Rokita Wojciech
Prof. Rytlewski Krzysztof
Prof. Rzepecki Piotr
Dr Sacha Małgorzata
Doc. Sacha Tomasz
Prof. Sawicki Włodzimierz
Doc. Sein-Anand Jacek
Prof. Skalski Janusz
Prof. Sładek Krzysztof
Doc. Sładek Małgorzata
Prof. Skrzypulec-Plinta Violetta
Dr med. Sobczyk Dorota
Dr Sokup-Lewandowska Agata
Doc. Stanisz Beata
Prof. Starzyk Jerzy
Dr Stępalska Danuta
Dr med. Stobiecki Marcin
Prof. Stolarz-Skrzypek Katarzyna
Dr med. Stopa Ireneusz
Dr med. Strach Magdalena
Prof. Sułowska Zofia
Prof. Supady Jerzy
Prof. Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
Doc. Szponar Elżbieta
Prof. Szymanowski Krzysztof
Prof. ¦piewak Radosław
Prof. Tobiasz-Adamczyk Beata
Prof. Tracz Wiesława
Doc. Waligórska Agata
Prof. Wendorff Janusz
Prof. Wiedenka Kazimierz
Prof. Wojas-Pelc Anna
Prof. Wołczyński Sławomir
Dr Woroń Jarosław
Prof. Wrona-Polańska Helena
Doc. Wydra Dariusz
Doc. Wyganowska-¦wi±tkowska Marzena
Dr n. hum. Zawadzka Barbara
Prof. Zieliński Jacek
Prof. Zwolińska-Wcisło Małgorzata
Prof. Żukowska-Szczechowska Ewa


Wydawnictwo Przegl±d Lekarski serdecznie dziękuje Państwu Recenzentom, którzy w 2015 roku przyczynili się do podniesienia warto¶ci merytorycznej prac drukowanych w Przegl±dzie Lekarskim:


Dr med. Grażyna Antoszczyk
Dr med. Marta Banach
Dr hab. Bogdan Batko
Dr med. Stanisława Bazan-Socha
Dr med. Piotr Bęben
Dr Anna Bogdali
Prof. Romana Bogusławska -Walewska
Prof. Leszek Brongel
Prof. Maria Chomyszyn-Gajewska
Dr med. Marek Chuchracki
Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
Prof. Kazimierz Ciechanowski
Dr hab. Irena Ciećko-Michalska
Dr hab. Wojciech Cnota
Dr med. Agata Czarnywojtek
Prof. Antoni Czupryna
Dr med. Anna Dera Szymanowska
Dr hab. Tomasz Drewniak
Prof. Wiesław Drozdowski
Prof. Julian Dutka
Dr Wojciech Dyga
Prof. Grażyna Bochenek
Dr hab. Artur Dziewierz
Prof. Ewa Florek
Prof. Zbigniew Gaciong
Prof. Hanna Gerber
Prof. Sebastian Giebel
Prof. Józef Gierowski
Prof. Sebastian Grosicki
Dr med. Barbara Groszek
Prof. Waldemar Hładki
Prof. Hubert Huras
Dr hab. Irena Iskra Golec
Dr med. Marcin Jabłoński
Dr Urszula Jedynak-W±sowicz
Prof. Marek Kaciński
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
Prof. Witold Kędzia
Dr hab. Beata Kieć-Wilk
Prof. Franciszek Kokot
Prof. Emilia Kolarzyk
Dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk
Prof. Ireneusz Kotela
Dr hab. Andrzej Kra¶niak
Dr hab. Sławomir Kroczka
Dr med. Katarzyna Krzanowska
Prof. Barbara Ksi±żkiewicz
Dr med. Agnieszka Kuczaj
Prof. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus
Dr hab. Krzysztof Kus
Dr hab. Beata Ku¶nierz-Cabala
Prof. Marek KuĽniewski
Prof. Stanisław Kwiatkowski
Prof. Marzena Laskowska
Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko
Prof. Maria Majdan
Prof. Wojciech Marczyński
Dr med. Marcel Mazur
Dr hab. Sławomir Michalak
Prof. Ewa Mojs
Prof. Marek Moskała
Prof. Jacek Musiał
Dr hab. Dorota Myszkowska
Mgr Marta Napierała
Prof. Krzysztof Narkiewicz
Dr med. Aleksander Obtułowicz
Prof. Krystyna Obtułowicz
Prof. Dorota Pach
Dr med. Paweł Panieński
Prof. Tomasz Paszkowski
Dr hab. Beata Pi±tkowska-Jakubas
Prof. Wojciech Piekoszewski
Prof. Ewa Pilarska
Prof. Andrzej Pilc
Prof. Anna Pituch Noworolska
Dr med. Grzegorz Porębski
Dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska
Prof. Piotr Prowans
Prof. Tadeusz Przewłocki
Dr hab. Elwira Przybylik-Mazurek
Dr hab. Tomasz Rakowski
Prof. Konrad Rejdak
Prof. Piotr Richter
Dr hab. Wojciech Rokita
Dr hab. Rafał Rola
Dr Barbara Rusinek
Prof. Piotr Rzepecki
Dr hab. Tomasz Sacha
Dr hab. Jacek Sein-Anand
Prof. Maciej Siedlar
Prof. Janusz Skalski
Prof. Wioletta Skrzypulec-Kwinta
Prof. Roman Smolarczyk
Prof. Beata Stanisz
Dr med. Jan Stankiewicz
Dr med. Marcin Stobiecki
Dr med. Magdalena Strach
Dr med. Piotr Stryjewski
Prof. Marian Szczepanik
Prof. Joanna Szczepańska
Dr hab. Anna Szczepańska-Szerej
Dr hab. Katarzyna Szczerbińska
Prof. Tomasz Szydełko
Prof. Krzysztof Szymanowski
Prof. Radosław ¦piewak
Dr Justyna Teliga-Czajkowska
Prof. Wiesława Tracz
Dr Jarosław Woroń
Dr med. Marzena Wyganowska-¦wi±tkowska
Dr med. Jacek Zaborski
Dr hab. Jarosław Zalewski
Prof. Jan Zapała
Prof. Jan Zaucha
Dr psych. Barbara ZawadzkaKolegium Redakcyjne serdecznie dziękuje Recenzentom oceniającym prace nadsyłane w 2014 roku do Przeglądu Lekarskiego:


Prof. Walentyna Balwierz
Dr med. Bogdan Batko
Prof. Grażyna Bochenek
Dr hab. Ryszard Braczkowski
Dr med. Małgorzata Brauncajs
Dr med. Grzegorz Charliński
Prof. Maria Chomyszyn-Gajewska
Prof. Stanisław Cichoń
Prof. Halina Cichoż-Lach
Prof. Andrzej Ciechanowicz
Dr hab. Irena Ciećko-Michalska
Prof. Stanisław Czuczwar
Prof. Aldona Dembińska-Kieć
Prof. Artur Dembiński
Prof. Elżbieta Dembowska
Prof. Magdalena Durlik
Dr hab. Julian Dutka
Prof. Antoni Florkowski
Prof. Radosław Gawlik
Dr hab. Jerzy Gąsowski
Dr hab. Krzysztof Giannopoulus
Prof. Edward Golec
Dr med. Sebastian Grosicki
Dr med. Barbara Groszek
Prof. Władysław Grzeszczak
Prof. Andrzej Hellman
Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Dr hab. Małgorzata Huzarska
Dr med. Ewa Ignacak
Dr med. Marcin Jabłoński
Dr hab. Robert Jach
Prof. Marianna Janion
Prof. Piotr Jankowski
Prof. Krystyna Jaracz
Dr med. Michał Jarząb
Prof. Marek Kaciński
Prof. Urszula Kaczmarek
Prof. Zbigniew Kalarus
Prof. Grzegorz Kamiński
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
Dr med. Aleksandra Klimkiewicz-Mrowiec
Dr hab. Stanisław Kłęk
Prof. Franciszek Kokot
Prof. Władysława Kolasińska-Kloch
Prof. Ryszard Korbut
Prof. Magdalena Kostkiewicz
Prof. Ireneusz Kotela
Dr med. Magdalena Kowalewicz-Kulbat
Dr hab. Andrzej Kraśniak
Prof. Robert Krysiak
Prof. Alicja Krzyżaniak
Dr hab. Aida Kusiak
Dr hab. Małgorzata Kuźma-Kozakiewicz
Prof. Marek Kuźniewski
Dr hab. Piotr Laudański
Prof. Jacek Lelakowski
Prof. Tadeusz Librowski
Prof. Jan Litwin
Prof. Krystyna Łoboz-Grudzień
Prof. Jolanta Małyszko
Dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot
Dr med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Prof. Jacek Musiał
Prof. Stanisław Niemczyk
Prof. Gabriel Nowak
Prof. Krystyna Obtułowicz
Prof. Jan Orzeszyna
Dr hab. Beata Piątkowska-Jakubas
Mgr Iwona Pieniążek
Prof. Wojciech Piekoszewski
Dr hab. Małgorzata Pietruska
Prof. Tadeusz Przewłocki
Dr hab. Eliwra Przybylik-Mazurek
Prof. Lechosław Putowski
Prof. Kazimierz Rembiasz
Prof. Piotr Richter
Prof. Bożena Romanowska-Dixon
Prof. Janusz Rybakowski
Prof. Piotr Rzepecki
Prof. Janusz Skalski
Prof. Aleksander Skotnicki
Prof. Paweł Stręk
Prof. Katarzyna Sygit
Prof. Marek Synder
Dr hab. Katarzyna Szczerbińska
Dr hab. Elżbieta Szmidt-Sałkowska
Prof. Jerzy Supady
Prof. Krzysztof Szyfter
Prof. Jakub Taradaj
Prof. Maciej Tęsiorowski
Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk
Prof. Krzysztof Tomasiewicz
Prof. Romana Tomaszewska
Prof. Maciej Wilczak
Prof. Anna Wojas-Pelc
Prof. Marida Wojciechowska
Dr med. Beata Wojtczak
Prof. Marek Woźniewski
Prof. Tomasz Wróbel
Dr n. hum. Barbara Zawadzka
Dr med. Joanna Zdziarska
Dr hab. Wojciech Zieleniewski
Prof. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska